Social & Economic rights

Friday, 28 June 2019

Ministarstvo odbija da reši problem dece koja ne mogu da se upišu u matične knjige

Povodom apela Praxisa za izmenu propisa koji sprečavaju upis u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju dece čiji roditelji ne poseduju lične dokumente, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ocenilo je da je svim građanima omogućeno da ostvare pravo na upis u matičnu knjigu rođenih. Ministarstvo je u svom odgovoru navelo da postojeći pravni okvir omogućava svim građanima koji ne mogu da dokažu rođenje prema propisima o matičnim knjigama to svoje pravo mogu da ostvare u vanparničnom postupku utvrđivanja vremena i mesta rođenja.

Međutim, ministarstvo je i ovaj put zanemarilo činjenicu da novorođena deca čije majke ne poseduju lične dokumente ne samo da neće moći da se upišu u matične knjige odmah nakon rođenja, nego će radi upisa dece, roditelji morati da vode dodatne, često veoma dugotrajne i komplikovane postupke. Tako i pomenuti postupci utvrđivanja vremena i mesta rođenja najčešće traju više od pola godine, neretko i duže od godinu dana, a pri tom i nisu namenjeni osobama koje su rođene u porodilištima, već onima koji su rođeni kod kuće. Na taj način, Ministarstvo ponovo nije uzelo u obzir i činjenicu da  domaće zakonodavstvo i  međunarodne konvencije garantuju svakom detetu pravo na upis u matične knjige i to odmah nakon rođenja. Istovremeno, ministarstvo se oglušilo i na brojne preporuke koje su Srbiji uputile međunarodne organizacije, evropske institucije i komiteti UN-a, pozivajući je da omogući svakom detetu upis u matične knjige odmah nakon rođenja, kao i da izmeni propise koji to sprečavaju.  Podsećamo, stav Unicefa je da svako dete mora biti upisano u matične knjige u roku od nekoliko dana od rođenja, a ne nekoliko meseci.

Cilj inicijative Praxisa za izmenu propisa bio je da se svakom detetu bez izuzetka omogući upis u matične knjige, jer najbolji interes deteta uvek mora biti prevashodni cilj, a deca ne smeju da snose posledice okolnosti da njihovi roditelji iz bilo kog razloga ne poseduju lične dokumente. Svakom detetu se mora omogućiti upis u matične knjige neposredno nakon rođenja, jer bez upisa u matične knjige deci ostaje nedostupan ili znatno otežan pristup mnogim pravima, uključujući i pravo na zdravstvenu zaštitu.

Ignorišući apel Praxisa, ministarstvo koje je nadležno za vođenje matičnih evidencija pokazalo je duboko nerazumevanje značaja upisa u matične knjige odmah nakon rođenja, kao i nužnosti da svaka osoba bude upisana u matiče evidencije. Osim toga, iznevši ocenu da bi se omogućavanjem upisa dece čiji roditelji ne poseduju  lične dokumente u neravnopravan položaj doveli građani koji su dužni da prilikom upisa činjenice rođenja deteta prilože dokaze o ličnom statusu, Ministarstvo je pokazalo i nepoznavanje pojma pozitivne dikriminacije, kao i nerazumevanje izuzetno teškog položaja u kome se nalaze osobe koje ne poseduju lične dokumente. Pri  tome je gotovo uvek reč o pripadnicima romske nacionalne manjine, koji ionako spadaju među najdiskriminisanije i najmarginalizovanije stanovnike Srbije.

Read 6964 times
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action