Umrežavanje

petak, 1. februar 2013.

Potpisan memorandum o razumevanju sa projektom „Druga šansa“

Praxis je potpisao memorandum o razumevanju sa projektom „Druga šansa” – Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji u cilju nastavka uspešne saradnje koja datira još od 2011. godine.

Projekat  „Druga šansa“ se u Srbiji sprovodi od septembra 2010. godine, a pokrenulo ga je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Evropskom unijom radi osnivanja sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih.

Saradnja Praxisa i projekta „Druga šansa“ ogleda se u pružanju prava na  obrazovanje i uključivanje u obrazovni sistem odraslih osoba koje nemaju završenu osnovnu školu, sa krajnjim ciljem socijalne inkluzije. Pored toga, Praxis će se zastupati polaznike u upravnim i sudskim postupcima radi regulisanja statusa i u postupcima pribavljanja ličnih dokumenata.

Saradnja na postizanju ciljeva utvrđenih ovim memorandumom ostvarivaće se tokom trajanja projekta „Druga šansa“, odnosno septembra 2013.

Pročitano 30419 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action