Edukacija i obuka

utorak, 18. jun 2013.

Praxis na seminaru o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja održanom u Beogradu

Vlada Republike Srbije i Evropska komisija zajednički su organizovali seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji, 18. juna u Beogradu. Seminar je održan kao nastavak aktivne primene operativnih zaključaka iz 2011. godine sa ciljem da se predstave preduzete aktivnosti i ostvareni napredak, ali i preostali problemi i planovi za dalje unapređenje položaja Roma i Romkinja.

Teme o kojima se razgovaralo odnosile su se na upis u matičnu knjigu rođenih i pristup ličnim dokumentima, mere u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje, slobodu kretanja i readmisiju.

U okviru prve sesije koja se odnosila na upis u matične knjige i pristup ličnim dokumentima, izvršna direktorka Praxisa govorila je o proceni potreba za naknadnim upisom, primeni zakonodavnog okvira i primerima iz prakse. Takođe, ukazujući na najznačajnije probleme iz prakse, tokom diskusije o ostvarivanju prava na adekvatno stanovanje i zdravstvenu zaštitu, predstavnici Praxisa dali su svoj doprinos boljem razumevanju položaja Roma i Romkinja i prepreka sa kojima se svakodnevno suočavaju u pristupu pravima.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Narodne skupštine, Vlade, Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Zaštitnika građana, Poverenika za ravnopravnost, gradova i lokalnih samouprava, kao i predstavnici međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva.

Praxis je za potrebe Seminara izradio dva dokumenta o stanju u oblasti ostvarivanja prava na upis u matičnu knjigu rođenih i državljanstvo i prava na adekvatno stanovanje.

Preuzmite dokumenta:

Stanje u oblasti ostvarivanja prava na upis u matičnu knjigu rođenih i državljanstvo

Stanje u oblasti ostvarivanja prava na adekvatno stanovanje

Prezentacije učesnika seminara:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo građevinarstva i urbanizma

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije – Readmisija

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije – Stanovanje

UNICEF

Koordinator za romska pitanja u Gradskoj upravi Grada Sombora

Bibija

Romanipen

Pročitano 24552 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action