Edukacija i obuka

petak, 29. novembar 2013.

Konferencija za novinare „Socijalna inkluzija: napredak i izazovi”

Povodom završetka trogodišnjeg projekta „Doprinos socijalnoj inkluziji i borbi protiv diskriminacije marginalizovane populacije u Srbiji”, koji je finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, Praxis je održao konferenciju za novinare „Socijalna inkluzija: napredak i izazovi” u Medija centru. Na konferenciji je ujedno predstavljen i izveštaj o napretku u oblasti ostvarivanja statusnih i socioekonomskih prava.

Praxis je projekat sproveo u saradnji sa Edukativnim centrom Roma iz Subotice i Udruženjem Romkinja „Osvit” iz Niša. Preduzete aktivnosti imale su za cilj unapređenje položaja i smanjenje diskriminacije marginalizovane populacije u Srbiji, kroz omogućavanje jednakog pristupa pravima i zagovaranje za prevazilaženje sistemskih prepreka u ostvarivanju statusnih i socioekonomskih prava.

Na konferenciji je ocenjeno da je usvajanjem novih zakona ili izmenama postojećih, razvijanjem strateškog okvira za poboljšanje položaja i borbu protiv diskriminacije marginalizovanih grupa, i preduzimanjem različitih mera i aktivnosti, učinjen važan korak ka unapređenju njihovog položaja i jačanju svesti o neprihvatljivosti dalje marginalizacije. Sa druge strane, primena usvojenih rešenja u praksi često izostaje ili je neujednačena, dok se mnoge od preduzetih mera mogu oceniti kao kratkoročne i neprilagođene posebnim potrebama ugroženih grupa.

Na kraju, zaključeno je da je i dalje potrebno zagovarati za prevazilaženje sistemskih prepreka u ostvarivanju prava i posvetiti pažnju podizanju svesti javnosti o problemima ugroženih grupa, ali i raditi na osnaživanju i edukaciji marginalizovanih grupa i senzitivisanju službenika u organima javne uprave u pravcu boljeg razumevanja i sprečavanja diskriminacije.

Preuzmite:
Izveštaj "Doprinos socijalnoj inkluziji i borbi protiv diskriminacije marginalizovane populacije u Srbiji"
Vest na Medija centru
Prilog na TeVe novinama
Prilog na Tanjugu
Vest u Pressu
Prilog na Radio Beogradu I
Vest Ambasade Kraljevine Norveške

Pročitano 31724 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action