Edukacija i obuka

ponedeljak, 30. jun 2014.

Praxis na seminaru „Znam svoja prava“

U periodu od 25-27. juna 2014. godine, u Beogradu je održan seminar „Znam svoja prava“ u organizaciji Romskog ženskog centra Bibija, a u okviru projekta UNICEF-a „Prekinuti lanac isključenosti romske dece kroz rani razvoj i obrazovanje“. Pored predstavnika/ca Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Praxisa kao moderatora skupa, učešće je uzelo i 18 predstavnica 10 romskih nevladinih organizacija iz Srbije.

Prvog dana seminara, Praxis je održao predavanje na temu uvoda u ljudska prava. Praxis je takođe osmislio radionicu „Moja prava u praksi“ koja je održana trećeg dana seminara kada su učesnice imale priliku da kroz simulaciju slučaja prepoznaju da li je u pitanju diskriminacija ili povreda prava do čijeg kršenja nije došlo usled nedopuštenog različitog tretmana i shodno tome podnesu pritužbu relevantnom nezavisnom državnom organu.

Predstavnici/e Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti održale su predavanja na temu upisa u matične knjige, utvrđivanja vremena i mesta rođenja, prijave prebivališta na adresi centra za socijalni rad, zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, nasilja nad decom, bezbednosti i obrazovanja dece, antidiskriminacije, situacionog testiranja, mehanizama zaštite i podnošenje pritužbi.

Cilj seminara bio je da se stavi poseban akcenat na ostvarivanje i zaštitu prava deteta u cilju unapređenja ranog razvoja dece kroz osposobljavanje predstavnica nevladinih organizacija da indentifikuju probleme u svojim lokalnim zajednicama i motivišu ugrožene da zatraže zaštitu svojih prava.

Pročitano 27370 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action