Edukacija i obuka

četvrtak, 12. mart 2015.

Praxis održao predavanja za polaznike škole budućih branitelja/ki ljudskih prava

Predstavnici i predstavnice Praxisa održali su dva predavanja polaznicima škole za buduće branitelje/ke ljudskih prava koju organizuje Civil Rights Defenders. Predavanja su održana 23. februara 2015. u Beogradu u prostorijama Fonda za humanitarno pravo i 24. februara 2015. u Nišu u Medija centru.

Ovo je prva škola za branitelje/ke ljudskih prava koju organizuje Civil Rights Defenders, a polaznice i polaznici su uglavnom studenti političkih nauka, prava i srodnih fakulteta. Praxis je prva u nizu nevladinih organizacija koja je polaznicima i polaznicama predstavila svoj rad i iskustva iz oblasti zaštite prava Roma i borbe protiv diskriminacije.

Kroz konkretne primere iz prakse, predstavljeni su problemi Roma u postupcima upisa u matične knjige rođenih i postupcima sticanja državljanstva, i posebno je istaknuto da bez posedovanja ličnih dokumenata, ova lica ne mogu da pristupe osnovnim pravima. Takođe su predstavljeni slučajevi iz prakse koji se odnose na pristup pravima na zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu, stanovanje, obrazovanje itd. Polaznicima i polaznicama je predstavljen i koncept diskriminacije i prava na ravnopravnost, kao i raspoloživi mehanizmi za borbu protiv diskriminacije.

Predavanja su bila veoma interaktivna, a polaznici i poalznie škole pokazali su zavidno znanje o ljudskim pravima, ali imali priliku i da čuju kako na delu izgleda zaštita osnovnih ljudskih prava ugrožene populacije, šta besplatna pravna pomoć podrazumeva, kao i kakav je značaj aktivnosti javnog zagovaranja i podizanja svesti ciljnih grupa i javnosti u stvaranju jednog boljeg, ravnopravnijeg društva.

Pročitano 20579 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action