Edukacija i obuka

utorak, 31. mart 2015.

Praxis održao obuke koordinatorima za romska pitanja o antidiskriminacionom pravu

Tokom marta 2015. godine, predstavnice Praxisa održale su četiri obuke koordinatorima za romska pitanja o antidiskriminacionom pravu. Obuke su održane u Beogradu, Novom Sadu, Čačku i Nišu u okviru projekta Moć vidljivosti, koji realizuje Udruženje građana Epomena, a finansira Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

Kroz diskusiju i veliki broj primera iz prakse, učesnicima su objašnjeni osnovni pojmovi u vezi sa diskriminacijom, kao i pravni okvir i vrste postupaka za zaštitu od diskriminacije. Posebna pažnja posvećena je pokretanju postupaka pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, pa su učesnici kroz praktičan rad usavršavali svoje veštine u pisanju pritužbi. Cilj obuka bio je da koordinatori za romska pitanja nauče da prepoznaju diskriminaciju i adekvatno reaguju, jer upravo oni neposredno rade sa Romima na lokalnom nivou.

Drugi deo obuke bio je posvećen odnosima sa javnošću i medijima, a vodile su ga predstavnici organizacije Epomena. Koordinatori su upoznati sa načinom na koji se pravilno komunicira sa medijima, kako se pišu saopštenja za javnost, kome se u medijima treba obratiti i kako odgovarati na zahteve medija.


Cilj obuka bio je da se podignu kapaciteti koordinatora za romska pitanja u smislu boljeg prepoznavanja slučajeva diskriminacije i adekvatnih reakcija i korišćenja raspoloživih mehanizama kao što su Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Savet za štampu.

Pročitano 22784 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action