Prava deteta

utorak, 18. oktobar 2022.

Drugi Newsletter Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova

Nacionalna koalicija za okončanje dečijih brakova pripremila je i drugi Newsletter koji ima za cilj da ukaže na važnost prevencije i reakcije na dečje brakove. Newsletter, između ostalog, prenosi aktivnosti Praxisa u cilju podizanja svesti o štetnosti dečijih brakova u okviru kampanje „Ne žuri da odrasteš – detinjstvo, ne brak!” u sklopu koje smo izradili postere koji su distribuirani lokalnim institucijama, organizacijama civilnog društva i aktivistima i letke, koje smo delili devojčicama i čitavoj zajednici, sa ciljem da se sistemskim pristupom i osnaživanjem čitavih zajednica eliminišu štetne prakse dečijih brakova.

Newsletter sadrži i informacije o motivacionim radionicama posvećenim ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja na kojima su predstavljene mere i programi koje realizuje Nacionalna služba za zapošljavnje, a koje je Praxis održao u predhodnom periodu u saradnji sa predstavniocima Nacionalne službe za zapošljavanje.

Drugi Newsletter Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova, između ostalog, donosi i informacije o Praxisovom direktnom radu sa romskom zajednicom u prethodnih nekoliko meseci, kada smo radili na podizanju svesti o štetnosti dečjih brakova kroz socio-edukativne radionice sa ženama i devojčicama. Održane socio-edukativne radionice bile su prilika da se sa učesnicama otvoreno razgovara o praksi dečjih brakova i njihovom uticaju na budućnost kako pojedinaca, tako i cele zajednice ali i prilika da sa ženama i devojčicama radimo na podizanju svesti o rodnoj ravnopravnosti, pravu na jednakost, reproduktivnim pravima i značaju obrazovanja. 

Drugi Newsletter Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova možete pogledati OVDE.

Pročitano 4050 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action