Diskriminacija

ponedeljak, 5. novembar 2012.

Koalicija za pristup pravdi dostavila komentare na Nacrt izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku Ministarstvu pravde i državne uprave

Praxis je zajedno sa ostalim članicama Koalicije za pristup pravdi dostavio komentare na Nacrt izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku Ministarstvu pravde i državne uprave.

Koalicija za pristup pravdi podnela je opšte komentare na koncepciju osnovnih načela parničnog postupka i na pojedinačna rešenja u predloženim izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku – odredbi o zastupanju stranaka, podnošenja tužbe protiv Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave,  odredbi o pravnim lekovima i ostalim odredbama.

Podsećanja radi, Koalicija za pristup pravdi početkom 2012. godine podnela je Ustavnom sudu Srbije Inicijativu za ocenu ustavnosti članova 85, 170, 193, 499 и 500 Zakona o parničnom postupku. Radna grupa za izradu izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku izmenila je odredbe članova 85, 499 i 500 Zakona, dok je predložena i izmena člana 193. Zakona.

Komentare na Nacrt izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku možete videti ovde

Pročitano 15556 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action