Diskriminacija

nedelja, 25. novembar 2012.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama

Danas je obeležen Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama i time je otpočela kampanja 16 dana aktivizma koja će trajati do 10. decembra kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava.

Prema podacima UN WOMEN nasilje prema ženama je najrasprostranjeniji oblik kršenja ljudskih prava i procenjuje se da je sedam od deset žena u nekom trenutku svog života bilo izloženo fizičkom zlostavljanju.

U Srbiji ne postoji jedinstvena evidencija o nasilju prema ženama. Podaci do kojih je došla Mreža žena protiv nasilja, prateći članke objavljene u medijima, govore da je od 1. januara do 20. oktobra 2012. godine u Srbiji ubijeno 28 žena. Sve ubijene žene poznavale su učinioca, a u nekim slučajevima nasilje je bilo prijavljeno i pre nego što je žena ubijena.

Nasilje prema ženama pogađa sve žene bez obzira na društveni i ekonomski status, ali su žene iz marginalizovanih grupa – Romkinje, izbeglice, interno raseljene žene – izložene većem riziku. Specifičnost te kategorije stanovništva jeste u čijenici da su to osobe koje su već preživele teško iskustvo prinudnog napuštanja svojih domova ili da se suočavaju sa izuzetno teškom socijalnom isključenošću i marginalizacijom. Neke od njih žive u kolektivnim centrima u kojima su uslovi života izuzetno nepovoljni, neke u nepriznatim kolektivnim centrima, a većina raseljenih pripadnica romske manjine u neformalnim naseljima. One se nalaze u teškom ekonomskom i socijalnom položaju, a ekonomska ugroženost ponekad utiče na to da se teže odlučuju da napuste nasilnike. Njihova ugroženost ogleda se i u tome što one dolaze iz post-konfliktnih područja jer pretnja nasilnika izaziva mnogo veće traume ukoliko on poseduje oružje. Smatramo da je neophodno da Republika Srbija još aktivnije radi na borbi protiv nasilja prema ženama, kao i da je neophodno da ratifikuje Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

O problemima u sistemu zaštite od nasilja sa kojima se suočava ova kategorija žena, možete videti više u izveštaju Praxisa „Slabosti sistema zaštite od nasilja u porodici“.

 

Pročitano 28154 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action