Diskriminacija

ponedeljak, 24. jun 2013.

Praxis objavio izveštaj Praćenje primene preporuka Zaštitnika građana u vezi sa ranjivim grupama

Praxis je objavio izveštaj Praćenje primene preporuka Zaštitnika građana u vezi sa ranjivim grupama u okviru Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast finansiranog od strane USAID-a.

U okviru pomenutog projekta, Praxis je, u saradnji sa institucijom Zaštitnika građana, pratio da li se i u kojoj meri sprovode preporuke Zaštitnika građana, i dao pregled glavnih prepreka u njihovom sprovođenju.

Cilj projekta bio je da se kroz učešće nevladinog sektora u procesu praćenja primene preporuka Zaštitnika građana doprinese uspostavljanju održivog mehanizma za praćenje primene preporuka Zaštitnika građana, u cilju unapređivanja zaštite prava građana, a posebno ranjivih grupa koje žive u siromaštvu na marginama društva.

Izveštaj predstavlja uporednu analizu rezultata praćenja primene preporuka Zaštitnika građana i daje kratak pregled uloge Zaštitnika građana, definiše metodologiju praćenja primene preporuka i predlaže model održivog mehanizma za praćenje sprovođenja preporuka Zaštitnika građana.

Preuzmite izveštaj: Praćenje primene preporuka Zaštitnika građana u vezi sa ranjivim grupama

Pogledajte vest objavljenu na sajtu USAID-a: Praxis sproveo projektne aktivnosti

Pročitano 20584 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action