Diskriminacija

petak, 25. oktobar 2013.

Utvrđena diskriminacija povodom teksta objavljenog u listu „Naše novine“

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je u postupku pokrenutom po pritužbi Praxisa i Saveza romskih organizacija „Smederevski forum“ da je nedeljni regionalni list „Naše novine“ objavljivanjem teksta „Ujed na 'romski' način“ u kome su izraženi stavovi i ideje koji su uznemiravajući i ponižavajući, povredio dostojanstvo pripadnika romske nacionalne manjine i time prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Naime, u tekstu „Ujed na 'romski' način“ objavljenom u aprilu 2013. godine na naslovnoj stranici regionalnog lista „Naše novine“, a koji se bavi problemima koje građani imaju sa napadom pasa lutalica, iznete su informacije koje Rome prikazuju kao nacionalnu manjinu koja okrutno postupa prema životinjama, ubija ih i kuva im glave, a zatim sama sebi nanosi telesne povrede, sve u cilju nezakonitog pribavljanja imovinske koristi od Gradske uprave Smederevo. U tekstu se navodi i da je takvim postupanjem budžet Grada Smedereva oštećen za desetine miliona dinara.

Iako su nakon objavljivanja teksta usledile reakcije u vidu saopštenja za javnost Kabineta gradonačelnice i pisma predsednika organizacije „Smederevski forum“ kojima se osuđuje način objavljivanja informacija i generalizacija problema kao romskog, uredništvo lista nije uputilo izvinjenje pripadnicima romske nacionalne manjine u Smederevu.

Po sprovedenom postupku u kome je poverenica utvrdila relevantne činjenice i nakon izjašnjavanja svih zainteresovanih lica, izdato je mišljenje sa preporukama, po kojima bi trebalo postupiti u roku od 30 dana. Mišljenjem je ukazano na činjenicu da je način izveštavanja kojim se šalje poruka da su Romi odgovorni za velike rashode u budžetu i to navođenjem samo jednog primera zloupotrebe, od strane anonimnog izvora, u kojem je naglašena nacionalnost osoba koje su navodno vršile te zloupotrebe, neprihvatljiv i suprotan antidiskriminacionim propisima. Ukazano je i na posebnu odgovornost medija u kreiranju stavova javnog mnjenja, te da je u tom smislu neophodno imati u vidu da etiketiranje jedne nacije kao kriminogene i time društveno nepoželjne i štetne, dovodi do posledica da pripadnici te zajednice postaju nepoželjni u društvu, što je posebno opasno kada se zna da je romska populacija u Srbiji veoma često izložena diskriminaciji u svim sferama društvenog života.

Konačno, poverenica je utvrdila da izražene ideje i stavovi predstavljaju uznemiravajuće i ponižavajuće postupanje prema pripadnicima romske nacionalne manjine, iako su podnosioci pritužbe smatrali da je ozbiljnost optužbi na račun Roma u ovom slučaju dovela do govora mržnje. Nedeljnom regionalnom listu „Naše novine“ je preporučeno da povodom iznetih navoda uputi javno izvinjenje romskoj nacionalnoj manjini, da pozove na sastanak predstavnike i predstavnice Saveza romskih organizacija „Smederevski forum“ i Praxisa kako bi neposredno saznali sa kakvim se problemima romska zajednica suočava u svakodnevnom životu i kako je na njih uticao tekst ove sadržine, kao i da ubuduće ne objavljuje tekstove kojima se vređa dostojanstvo pripadnika i pripadnica romske i bilo koje druge nacionalne manjine i podržavaju predrasude prema nacionalnim manjinama.

Imajući u vidu ulogu medija u kreiranju stavova javnosti, Praxis izražava nadu da će utvrđivanje diskriminacije u ovom slučaju doprineti podizanju svesti o zabranjenim postupanjima, ali i važnosti izveštavanja na način koji razvija svest o jednakosti nacionalnih manjina i time utiče na izmenu obrazaca, običaja i prakse koji uslovljavaju stereotipe, predrasude i diskriminaciju u odnosu na romsku nacionalnu manjinu.

Preuzmite: Mišljenje poverenice za zaštitu ravnopravnosti sa preporukom
Preuzmite: Intervju Jasmine Miković, zamenice izvršne direktorke za Radio Beograd 1

Pročitano 23175 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action