Diskriminacija

ponedeljak, 25. novembar 2013.

Saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Praxis izražava zadovoljstvo što je Republika Srbija ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Konvencija SE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici predstavlja najsveobuhvatniji međunarodni ugovor u ovoj oblasti. Ona poziva države da sa dužnom pažnjom rade na sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. To znači da su države u obavezi da organizuju svoj odgovor na sve oblike nasilja obuhvaćene Konvencijom, tako da nadležni organi mogu savesno da sprečavaju, istražuju i kažnjavaju za učinjena dela nasilja. Ukoliko u tome ne uspeju države su odgovorne za čin nasilja.

Prema podacima Mreža žene protiv nasilja, od početka godine do 21. novembra 2013. godine u Srbiji je ubijena 41 žena. Sve ubijene žene poznavale su učinioca, a u nekim slučajevima nasilje je bilo prijavljeno i pre nego što je žena ubijena.

Konvencija prepoznaje i posebnu pažnju posvećuje višestruko diskriminisanim grupama žena, kao što su migrantkinje, izbeglice, Romkinje i druge, polazeći od činjenice da one često, zbog svog boravišnog statusa, mogu biti isključene iz usluga podrške. Specifičnost te kategorije stanovništva jeste u činjenici da su to osobe koje su već preživele teško iskustvo prinudnog napuštanja svojih domova ili da se suočavaju sa izuzetno teškom socijalnom isključenošću i marginalizacijom. Neke od njih žive u kolektivnim centrima u kojima su uslovi života izuzetno nepovoljni, neke u nepriznatim kolektivnim centrima, a većina raseljenih pripadnica romske nacionalnosti u neformalnim naseljima. One se nalaze u teškom ekonomskom i socijalnom položaju, a ekonomska ugroženost ponekad utiče na to da se teže odlučuju da napuste nasilnike. Njihova ugroženost ogleda se i u tome što one dolaze iz post-konfliktnih područja, jer pretnja nasilnika izaziva mnogo veće traume ukoliko on poseduje oružje.

Usvajanjem Konvencije posao na zaštiti žena od nasilja nije završen, naprotiv tek je počeo. Predstoji proces usaglašavanja domaćih zakona sa Konvencijom kako bi se izgradio efikasniji sistem zaštite žrtava i gonjena učinioca.

U vezi s tim, pozivamo državu da što hitnije započne sa usaglašavanjem domaćih propisa sa odredbama Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Pročitano 25128 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action