Diskriminacija

petak, 6. decembar 2013.

Predstavljeni rezultati projekta „Kako sprovoditi situaciona testiranja“

Dana 6. decembra 2013. godine u Beogradu, Praxis je u saradnji sa nevladinom organizacijom Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva iz Republike Češke, organizovao konferenciju za medije i okrugli sto „Kako sprovoditi situaciona testiranja” povodom završetka istoimenog projekta koji je finansiran iz programa Tranzicija Ministarstva spoljnih poslova Republike Češke.

Na konferenciji za novinare i okruglom stolu su predstavljena iskustva Praxisa u oblasti sprovođenja situacionih testiranja. Tokom trajanja projekta sprovedeno je pet situacionih testiranja, a u tri slučaja su prikupljeni dokazi o diskriminaciji Roma. Rezultati testiranja ukazuju na to da su Romi diskriminisani prilikom pokušaja da iznajme stan, zaposle se i otvore račun u banci i u tom smislu ilustruju razmere diskriminacije koja prema Romima postoji u našem društvu. Kako diskriminacija nad Romima ne bi ostala bez pravnih posledica, u slučajevima u kojima su prikupljeni dokazi o diskriminaciji Roma, Praxis je pokrenuo odgovarajuće postupke za zaštitu od diskriminacije.

Predstavnici partnerske organizacije i Ombudsmana Republike Češke govorili su o svojim iskustvima sa posebnim osvrtom na vremenska ograničenja situacionih testiranja diskriminacije, psihološki aspekt testiranja i finansiranje pratećih strateških parnica. Pored toga, predstavnica Poverenika za zaštitu ravnopravnosti dala je pregled slučajeva iz prakse ovog organa u kojima je situaciono testiranje korišćeno u svrhu dokazivanja diskriminacije u Srbiji.

Uprkos razlikama u sistemu sprovođenja testiranja diskriminacije, koje se ogledaju u obavezi prijave situacionog testiranja i zabrane audio i video snimanja u Srbiji, te nepostojanju obaveze prijave testiranja u Češkoj i slobode audio i video snimanja testiranja, učesnici okruglog stola su se saglasili da je situaciono testiranje izuzetno korisno dokazno sredstvo i da ga je potrebno češće primenjivati u slučajevima diskriminacije. Pored toga, prisutni su diskutovali i o specifičnostima sprovođenja situacionih testiranja, praćenju preporuka nezavisnih tela koja su nadležna za primenu antidiskriminacionih propisa, te o uspostavljanju prakse sudova u Srbiji u oblasti diskriminacije i u slučajevima korišćenja situacionog testiranja kao dokaznog sredstva.

Na okruglom stolu predstavljen je i priručnik „Strateška parnica u službi ljudskih prava“, koji je izradila Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva.

 

Preuzmite:
Vest na Medija centru
Saopštenje za medije
Priručnik „Strateška parnica u službi ljudskih prava“

Pročitano 17981 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action