Migracije

ponedeljak, 7. septembar 2015.

Savez taksi udruženja diskriminisao izbeglice, tražioce azila i migrante

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je utvrdila da je Savez taksi udruženja Srbije postupio diskriminatorno preporučivši taksistima da ne prevoze izbeglice, tražioce azila i migrante.

Naime, predsednik Saveza taksi udruženja Srbije je u intervjuu za dnevni list Blic od 24.3.2015. godine, između ostalog, naveo: „Preporuka taksistima je da ne voze azilante jer mogu da zapadnu u neprijatnu situaciju. Policija koja zatekne azilante privremeno oduzima vozilo taksisti i sprovodi se sudski postupak. Od taksiste se u postupku traži da dokaže da nije znao da su mu u kolima bili azilanti”.

Povodom toga, Praxis je podneo pritužbu poverenici za zaštitu ravnopravnosti navodeći da je uskraćivanje prevoza jednoj grupi diskriminatoran akt, kojim se stvara neprijateljsko okruženje i širi netrpeljivost i ksenofobija u društvu. Sadržaj preporuke taksistima je u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije i nizom odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, koji jasno prepoznaju odbijanje pružanja javne usluge kao oblik diskriminacije.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je utvrdila da su izbeglice, tražioci azila i migranti stavljeni u nejednak položaj u pogledu mogućnosti korišćenja usluga taksi prevoza na osnovu ličnog svojstva, i da je time prekršen Zakon o zabrani diskriminacije. Ujedno je preporučila predsedniku Saveza taksi udruženja Srbije da svojim postupanjem doprinese da taksisti svim putnicima pružaju usluge prevoza pod jednakim uslovima, kao i da vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.

U trenutku kada kroz Srbiju prolazi veliki broj izbeglica bežeći od rata, minimum što možemo da uradimo jeste da im tu borbu za opstanak ne otežavamo. Povećan broj netrpeljivih izjava od predstavnika vlasti i ksenofobični novinski tekstovi doprinose širenju netolerancije u društvu. Iz tog razloga, mišljenje poverenice je jasna poruka da su diskriminatorne izjave neprihvatljive i da svi, bez razlike, imaju pravo na zaštitu od diskriminacije.

Preuzmite: Mišljenje poverenice za zaštitu ravnopravnosti

Pročitano 17289 puta
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action