Prebivalište

Prebivalište označava najbližu teritorijalnu vezu pojedinca sa jednim pravnim poretkom – mesto sa kojim je jedna osoba voljno stvorila najtešnje veze, u kome se nalazi središte njenih životnih odnosa, u kome je zasnovala porodicu, radni odnos, osnovala dom... Uvažavajući značaj povezanosti pojedinaca sa mestom koje predstavlja središte njihovih životnih aktivnosti i polazeći od pretpostavke da svaki državljanin ima prebivalište u nekom, i to samo jednom mestu u zemlji, zakonodavac je brojne važne aspekte života svojih građana vezao upravo za to mesto.

 

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action