Obrazovanje

Dostizanje univerzalne dostupnosti prava na obrazovanje, kao jednog od osnovnih ljudskih prava i nezaobilaznog sredstva u ostvarivanju drugih ljudskih prava, među najvećim je izazovima savremenog čovečanstva. Iako je u Srbiji problem nedostatka obrazovanja moguće uočiti među pripadnicima različitih ekonomski i socijalno marginalizovanih grupa, razmere tog problema su najizraženije u okviru romske nacionalne manjine. Tek sa uključivanjem ove populacione grupe u sistem obrazovanja moguće je očekivati ostvarenje Milenijumskih ciljeva razvoja koji se odnose na dostizanje univerzalnosti osnovnog obrazovanja.
 

IZVEŠTAJI

Analiza glavnih prepreka i problema u pristupu pravu na obrazovanje Romske populacije u Srbiji

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action