Program statusnih i socioekonomskih prava

nedelja, 25. septembar 2022.

Imate pravo na lične dokumente

U okviru projekta „Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji“, koji finansira Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), izradili smo Vodič za pribavljanje ličnih dokumenata. 

Ovaj vodič donosi informacije vezane za upis u matičnu knjigu rođenih, utvrđivanje i sticanje državljanstva, prijavu prebivališta i izdavanje lične karte, kao i informacije koje odgovarajuće postupke je potrebno pokrenuti i kome se lica bez dokumenata mogu obratiti za pomoć.

Vodič je namenjen licima u riziku od apatridije, odnosno licima koja nisu upisana u matične knjige, nemaju državljanstvo, nemaju prijavljeno prebivalište i izdatu ličnu kartu, kao i svima koji imaju problem u vezi sa pristupom ličnim dokumentima.

 

Vodič za pribavljanje ličnih dokumenatat možete preuzeti OVDE.

 

Pročitano 1325 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action