Praxis u medijima

utorak, 20. decembar 2016.

Predstavljen izveštaj i rezultati radionica UNHCR-a i Praxisa - Danas

Dnevni list Danas posetio je konferenciju koju je Praxis održao povodom završetka projekta „Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji“, sa idejom da ukaže na preostale probleme i izazove sa kojima se suočava romska zajednica u pristupu statusnim pravima, kao i da predstavi aktivnosti koje su sprovedene u oblasti dečjih, ranih i prinudnih brakova. 

Danas prenosi da "prema podacima istraživanja za 2014. godinu, koje je sproveo UNICEF, procenat romskih devojčica koje su ušle u brak pre svog 18. rođendana iznosi 57 odsto, u odnosu na 6,8 odsto neromskih devojčica. Procenjuje se da je stvarni broj daleko veći, tvrde predstavnici Praksisa. Pored toga, statistike pokazuju da je 4 odsto devojčica rodilo pre svoje 15. godine, a čak 38 odsto devojaka od 20-24 godine rodilo je pre navršene 18. godine života."

Pročitajte vest na internet portalu danas.rs.  

Pročitano 9493 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action