Praxis u medijima

petak, 29. novembar 2013.

Socijalna inkluzija – napredak i izazovi - TeVe novine

Nevladina organizacija Praxis održala je konferenciju za novinare na kojoj je predstavljen izveštaj o napretku u oblasti statusnih i socioekonomskih prava, kao i u oblasti zaštite od diskriminacije, a povodom završetka projekta „Doprinos socijalnoj inkluziji i borbi protiv diskriminacije marginalizovane populacije u Srbiji".

Praxis je trogodišnji projekat, finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, sproveo u saradnji sa Edukativnim centrom Roma iz Subotice i Udruženjem Romkinja „Osvit“ iz Niša. Cilj projekta je suzbijanje diskriminacije i otklanjanje sistemskih prepreka u pristupu statusnim i socioekonomskim pravima za marginalizovanu populaciju u Srbiji.

Preuzmite: Socijalna inkluzija - napredak i izazovi

Pročitano 20475 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action