Praxis Watch

Praxis Watch istražuje i razotkriva slučajeve kršenja ljudskih prava i poziva na odgovornost. Praxis Watch prati sprovođenje i primenu relevantnih zakona u praksi, zahtevajući od vlasti da obezbedi puno poštovanje ljudskih prava garantovanih Ustavom i međunarodnim dokumentima. Praxis Watch ukazuje na primere dobre prakse koji bi mogli poslužiti kao obrazac postupanja, kao i na primere loše prakse i nedostatke koje bi trebalo otkloniti.

Strana 1 od 30
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action