Praxis Watch

utorak, 11. septembar 2012.

Nedostaci u primeni Posebnog protokola Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju

Prilikom zastupanja žena koje su bile izložene nasilju Praxis je uočio prilično neujednačenu praksu zdravstvenih ustanova koja se tiče dokumentovanja i izdavanja uverenja o povredama zadobijenim usled nasilja.

Kada se žene koje su bile izložene nasilju samostalno obrate zdravstvenim ustanovama za pomoć, ne u pratnji službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, često prilikom dobijanja potvrde o zadobijenim povredama moraju da plate naknadu za izdavanje potvrde u iznosu od 1.900,00 dinara. Pored plaćanja troškova, ove potvrde se ne izdaju na obrascima koji su jedinstveni za sve zdravstvene ustanove i ne sadrže ni osnovne podatke o pretrpljenim povredama – vremenu, mestu i načinu nastanka povrede. Često, ove potvrde sadrže samo površan opis nastalih povreda. Ministarstvo zdravlja donelo je  Posebni protokol za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju i propisalo je način postupanja zdravstvenih ustanova i dokumentovanje nasilja.

Potvrde sa detaljnim opisom povreda i anamnezom izdaju se i u ambulantama sudske medicine, a taksa za njihovo izdavanje, ukoliko se žena koja je pretrpela nasilje obrati samostalno, iznosi 6.300,00 dinara.

Potvrde sa detaljnim opisom o pretrpljenim povredama značajan su dokaz u sudskim postupcima koji se vode radi zaštite od nasilja nad ženama. Ukoliko bi se dosledno primenjivao Protokol, potvrde koje izdaju redovne zdravstvene ustanove mogle bi biti isto tako značajan dokaz kao i potvrde iz ambulanti sudske medinice, koje su znatno skuplje. Zbog toga,  Praxis se obratio Ministarstvu zdravlja sa zahtevom za davanje mišljenja u vezi sa primenom Posebnog protokola Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju.

Pročitano 18076 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action