Praxis Watch

ponedeljak, 3. jun 2013.

Prijava prebivališta na adresi centra za socijalni rad još uvek neostvariva u praksi

Pokušaji S. S. i T. S, stanovnika neformalnog naselja, da izvrše prijavu prebivališta na adresi centra za socijalni rad govore da je ta zakonska mogućnost još uvek samo „mrtvo slovo na papiru“.

U Centru za socijalni rad Čukarica, šefica pravne službe je insistirala da stranke pribave najpre uverenje MUP-a o neposedovanju prijave prebivališta na teritoriji Srbije (pozivajući se na Uputstvo Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike), pa da se tek nakon toga obrate CSR sa zahtevom za prijavu prebivališta na adresi CSR. Međutim, pravnik Praxisa se pozvao na zakonsku obavezu organa da primi zahtev stranke, tako da su tom prilikom zahtevi predati, uz napomenu službenika da još uvek nemaju određenu šifru za takve predmete.

Pored toga, S. S. i T. S. su se obratili i Policijskoj upravi Beograd u Ljermontovoj sa zahtevom za izdavanje uverenja o neposedovanju prijave prebivališta na teritoriji Srbije. Službenik i šefica u Policijskoj upravi su bili zbunjeni takvim zahtevom i uputili su stranke da se obrate preko pisarnice, jer do sada nisu imali priliku da postupaju po takvom zahtevu. Tom prilikom, pravnik Praxisa je sastavio pismene zahteve za izdavanje uverenja za S. S i T. S., a ishod postupka će se verovatno znati nakon konsultacija sa Ministarstvom unutrašnjih poslova o načinu postupanja.

Pročitano 19304 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action