Praxis Watch

utorak, 10. septembar 2013.

Pripremljeni Predlozi za izradu plana mera za prevazilaženje problema segregacije u OŠ „Vuk Karadžić”

Povodom mišljenja Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, izdatog na osnovu pritužbe koju je Praxis podneo protiv Gradske uprave Grada Niša – Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport i OŠ „Vuk Karadžić“ iz Niša zbog segregacije i diskriminacije romske dece, predstavnici Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport su dostavili Poverenici za zaštitu ravnopravnosti predlog za izradu plana mera za prevazilaženje problema u OŠ „Vuk Karadžić”.

U cilju izrade pomenutog plana održani su sastanci sa predstavnicima relevantnih lokalnih i republičkih institucija na kojima je konstantovano da je jedan od glavnih razloga zbog kojih OŠ „Vuk Karadžić” pohađa preko 90% dece romske nacionalnosti, demografski sastav stanovništva na području na kojem se škola nalazi, loše stanje u kojem se nalazi školski objekat kao i okolnost da postojeća zakonska regulativa ne daje mogućnost tzv. administrativne prinude za upis dece u određenu školu.

Predložene mere predviđaju preduzimanje niza aktivnosti koje bi bile usmerene na investiranje u školski objekat i nabavku savremene opreme, zatim na podizanje nivoa znanja koje se stiče u predškolskom uzrastu i motivaciju roditelja da podržavaju obrazovanje dece, aktivnosti na poboljšanju programa rada u OŠ „Vuk Karadžić”.

Iako rešavanje ovog problema iziskuje aktivnosti koje se moraju preduzimati kontinuirano i u dužem vremenskom periodu, neophodno je što ekpeditivnije sprovesti predložene mere kako bi prvi rezulatati bili što pre vidljivi i tako dali podstrek da se u narednom periodu u potpunosti reši nastali problem.


Pogledati: Pripremljeni Predlozi za izradu plana mera za prevazilaženje problema segregacije u OŠ „Vuk Karadžić”

Pročitano 18810 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action