Praxis Watch

ponedeljak, 27. januar 2014.

CSR Bujanovac uskratio novčanu socijalnu pomoć interno raseljenim licima

Interno raseljena lica koja žive u kolektivnim centrima u Bujanovcu ne primaju novčanu socijalnu pomoć jer je centar za socijalni rad njihove zahteve odbijao usled toga što im je u kolektivnim centrima obezbeđen smeštaj, ishrana i ne plaćaju struju i komunalije. U odlukama kojima su zahtevi odbijani, centar se pozivao na akt nadležnog Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Imajući u vidu posebno ranjiv položaj interno raseljenih lica i loše uslove života u kolektivnim centrima, Praxis se obratio Ministarstvu tražeći dostavljanje instrukcije ili uputstva koje je prosleđeno centrima za socijalni rad. Ministarstvo je obavestilo Praxis da ne postoji niti je centrima za socijalni rad prosleđen akt koji bi određivao način i uslove za odobravanje novčane socijalne pomoći interno raseljenim licima koja žive u kolektivnim centrima.

U tom smislu, Praxis je obavestio direktora Centra za socijalni rad Bujanovac o potrebi preduzimanja mera koje bi doprinele pravilnoj primeni Zakona o socijalnoj zaštiti i omogućile da se o zahtevima interno raseljenih lica odlučuje u skladu sa zakonom i na zakonom zasnovanoj proceduri, a na odluke kojima su zahtevi interno raseljenih lica odbijani blagovremeno su uložene žalbe.

Pročitano 23970 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action