Ostali izveštaji

ponedeljak, 25. novembar 2013.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć korisnika koji ima pravo na izdržavanje - pravna analiza člana 84 Zakona o socijalnoj zaštiti, dr Nikola Bodiroga

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action