Praxis in action

Public Administration Reform

Public Administration Reform (3)

Monday, 20 December 2021

Report "Tomorrow Starts Today presented"

Written by

On 17 December 2021, Praxis held a final conference and presented the report “Tomorrow Starts Today –support to increasing transparency of local self-governments, strengthening civic and child participation”.

The report was prepared within the project “Tomorrow Starts Today” which Praxis implemented in partnership with MAP in the period from December 2019 to December 2021 in Leskovac, Bujanovac, Kraljevo, Surdulica i Zemun. The project was supported by the European Union within the Civil Society Facility Programme 2018 – grant scheme for the Republic of Serbia. 

The report presents the most important results of project activities, with the special focus on research that referred to transparency and accountability of the selected local self-governments, which was conducted in the period January-November 2020. The aim of the research was to determine whether local authorities have a proactive approach to informing citizens, and whether information is provided based on freedom of information requests, to analyse the process of adopting acts at the local level and the degree of consultations with CSOs and citizens, as well as the effects of (non-)involvement of CSOs in the process. 

Despite the efforts invested in the previous years in public administration reform, local self-governments still face many challenges reflected mainly in the lack of capacity to implement the reform processes effectively. The most serious challenges refer to consistent implementation of regulations that guarantee free access to information of public importance, as well as to participation of citizens in the process of developing local policies, since there is almost no participation in the stated process. In addition, there is no proactive approach with reference to improving conditions and creating an enabling environment for the development of civil society at the local level. The role of media in the public administration reform process, as an initiator of public debate, is not sufficiently developed, while the reasons lie in financial instability and insufficiently enabling environment for reporting on specific topics.  

At the same time, the reports provides an overview of the results of implemented activities, including activities aimed at strengthening capacities of the civil sector at the local level to monitor public administration reform processes and participate in the development of local policies, advocacy initiatives, informing local media about their role in the reform processes, meetings with relevant stakeholders for the purpose of strengthening cooperation and partnership of the public and civil sectors, as well as a series of activities directed at work with children for the purpose of developing their participatory role in the community and better social inclusion. 

The report also gives recommendations for improving the PAR process at the local level with reference to the transparency of work of administrative bodies and civic participation. 

 

You may download the report HERE.

U okviru projekta „Sutra počinje danas“, koji NVO Praxis sprovodi u partnerstvu sa Udruženjem muzičke umetnosti - Music Art Project, koji finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2018“, grant šema za Republiku Srbiju, Praxis je pripremio „Vodič za učešće lokalnih organizacija civilnog društva u procesu reforme javne uprave“.

Uloga organizacija civilnog društva u procesu reforme javne uprave je od izuzetnog značaja imajući u vidu to da kroz javnozagovaračke aktivnosti one pokreću rešavanje ključnih pitanja i ukazuju na potrebe, stavove i interese određene korisničke grupe, bilo da se radi o inicijativama koje pokreću ili o uticaju na donosioce odluka ili sadržinu dokumenata javnih politika. U svom delovanju civilno društvo se oslanja na uspostavljen pravni i strateški okvir, zbog čega je nužno da organizacije, koje artikulišu stavove i potrebe društvenih grupa, poznaju prilike i mehanizme kako bi delotvorno i ravnopravno učestvovale u životu zajednice. 

Ovaj vodič je namenjen lokalnim organizacijama civilnog društva i ima za cilj da upozna lokalno civilno društvo sa pravnim i strateškim okvirom koji uređuje prostor i mehanizme za praćenje procesa reforme javne uprave, kao i da ih upozna sa značajem uloge koje ono ima u demokratskim zajednicama, da podigne njihova znanja o aktuelnom procesu reforme javne uprave, naročito o zahtevima u pogledu transparentnosti rada javne uprave i donošenja lokalnih propisa i politika, i da unapredi njihove veštine praćenja i javnog zagovaranja kako bi se poboljšali ukupni kapaciteti organizacija civilnog društva za aktivnu participaciju i stvorile prilike za ravnopravno partnerstvo sa jedinicama lokalne samouprave u kojima deluju. 

 

„Vodič za učešće lokalnih organizacija civilnog društva u procesu reforme javne uprave“ možete pronaći ovde.

Od 1. juna 2021. godine Praxis sprovodi jedanaestomesečni projekat Jačanje građanskog aktivizma za bolju javnu upravu u Kragujevcu, a u okviru Projekta osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER 2.0), koji finansira Evropska unija koju predstavlja Evropska komisija.

Osnovni cilj projekta je da poboljša aktivno učešće organizacija civilnog društva i građana u procesu praćenja reforme javne uprave (RJU) naročito u oblasti izrade i koordinacije lokalnih politika i da unapredi stanje u pogledu poštvanja principa javne uprave koji se odnose na odgovornost i transparentnost u radu javne uprave.

Tokom realizacije projekta, najznačajnije aktivnosti su usmerene na analizu procesa donošenja odluka i kreiranja politika na lokalnom nivou, kampanju podizanja javne svesti, javno zagovaranje sa ciljem poboljšanja rada organa i otklanjanja nedostataka u radu, građanske konsultacije za izradu planskih dokumenata koji nedostaju ili sprovođenje postojećih planova i programa uz učešće građana i objavljivanje izveštaja u kome će biti prikazani najznačajniji rezultati projektnih aktivnosti i formulisane preporuke za unapređenje procesa reforme javne uprave na lokalnom nivou.

Praxis će ostvarivati i promovisati ciljeve projekta u saradnji sa lokalnim medijima kako bi podsticao lokalne medije da izveštavaju o procesu RJU na lokalnom nivou I vrše dalji uticaj na organe uprave da se u svom radu rukovode principima javne uprave.

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action