Praxis in media

Monday, 11 October 2021

Učenici i učenice osnovne škole „Vožd Karađorđe“ iz Leskovca pokrenuli su akciju „Moje sutra počinje danas“

Učenici i učenice Osnovne škole „Vožd Karađorđe“ iz Leskovca su pokrenuli akciju „Moje sutra počinje danas”, sa željom da pozovu donosioce odluka u svojoj opštini da čuju njihove ideje i potrebe i preduzmu potrebne korake da se na njih adekvatno odgovori. Više o realizaciji dečje inicijative, koja je deo aktivnosti na projektu „Sutra počinje danas“ možete naći na portalima Info centar Juga, Vesti.rs, Dnevnik juga i Jug press.

Read 5602 times
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action