Struktura

Upravni odbor

 

EKSTERNI ČLANOVI

Jelena Hrnjak, predsednica


Jelena Hrnjak je aktivistkinja za ženska i ljudska prava, koja veruje u snagu građanskih akcija kao ključnih u borbi za jednakost. Posvećena je direktnoj podršci i dugoročnoj pomoći ženama i deci, žrtvama trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja. Kao programska menadžerka organizacije Atina, Jelena poslednjih 11 godina upravlja radom organizacije, posebno njenim sveobuhvatnim programom socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima. Sa svojim koleginicama, pokrenula je socijalno preduzeće Bagel Bejgl, kao žensku preduzetničku ideju, sa ciljem da se obezbedi održivost programa oporavka za žrtve trgovine ljudima koje Atina vodi, ali i da se ženama koje dolaze iz kategorija teško zapošljivih i ranjivih društvenh grupa, omogući radna praksa i ekonomsko osnaživanje.

Jelena se aktivno bavi izgradnjom kapaciteta drugih organizacija civilnog društva, ali i institucija, u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, eksploatacije dece, kao i promovisanjem antidiskriminacijskih standarda i politika koji bi doveli do eliminacije uzroka nasilja ili nejednakosti. Jelena važi za jednu od najiskusnijih osoba i profesionalki na polju suzbijanja trgovine ljudima u Srbiji, i to naročito kada je reč o programiranju i pružanju podrške deci koja su preživela seksualnu eksploataciju i dečje brakove.

U izbegličkoj krizi koja je zahvatila Evropu 2015. godine pa na ovamo, kada je preko milion izbeglica prošlo Balkanskom tranzitnom rutom, insistirala je na rodnoj perspektivi i rodnom pristupu izazovima sa kojima se žene i devojke izbeglice suočavaju, a posebno u odgovoru na rodno zasnovano nasilje i trgovinu ljudima koje su ove žene preživele.

Iz perspektive sprovođenja politika za unapređenje položaja najugroženiih žena i dece, Jelene Hrnjak dala je svoj doprinos kroz aktivno učešće u kreiranju standarda usluga zaštite u domenu trgovine ljudima, kao i u razvoju lokalnih i nacionalnih mreža institucija koje pružaju podršku strukturisanoj i efikasnoj identifikaciji i zaštiti žrtava trgovine ljudima, posebno dece.

Jelena je takođe skoro deceniju radila kao novinarka u Švajcarskoj i Srbiji, a diplomu je stekla na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Članica je Act Now međunarodne ekspertske radne grupe protiv eksploatacije i trgovine ljudima sa sedištem u Beču. Alumnistkinja je BFPE Škole za političku izuzetnost, kao i programa Vital Voices Globalnog partnerstva iz SAD. Urednica je, autorka i kooautorka brojnih istraživanja, analiza i novinskih tekstova o temi zaštite ljudskih i ženskih prava.

 

Torgeir Hannas, član

Torgeir Hannas je viši menadžer sa iskustvom u neprofitnom i u privatnom sektoru.

U periodu od 1999. do 2001. godine radio je za Norveški savet za izbeglice kao šef programa za rekonstukciju u BiH, čiji je cilj bio da se omogući povratak interno raseljenih lica. U periodu od 11 godina, počevši od 2001, Ministarstvo spoljnih poslova Norveške angažovalo ga je da vodi projekte i programe IMG-a širom bivše Jugoslavije. Godine 2012. Torgier je otvorio novu kancelariju u Mjanmaru gde je pripremio i pokrenuo projekte u vrednosti od više miliona evra koje je finansirala EU.

Danas je Torgeir partner i menadžer u kompaniji Brooks Hannas & Partners sa sedištem u Srbiji koja posluje uglavnom sa stranim klijentima pružajući im usluge konsaltinga i menadžmenta u oblasti zaštite životne sredine. Torgeir je stekao obrazovanje u oblasti ekološke tehnologije na Univerzitetu Agder u Norveškoj.

 

Nikola Bodiroga, član

Nikola Bodiroga je rođen 1978. godine u Beogradu. Diplomirao je 2002. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, master studije je završio 2006. godine, a doktorirao je 2009. godine. Od 2015. godine radi kao vanredni profesor na predmetu Građansko procesno pravo.

Nikola je autor pet knjiga i više od dvadeset članaka. Bio je član nekoliko radnih grupa u oblasti građanskog procesnog prava. Od 2011. godine drži predavanja na Pravosudnoj akademiji za sudije i izvršitelje.

Takođe, Nikola učestvuje u raznim nacionalnim i međunarodnim projektima. Stručno se usavršavao u SAD-u i Nemačkoj. Govori engleski i nemački.

 

 

INTERNI ČLAN

Nada Šoškić, članica

Nada Šoškić je viša pravna savetnica u Praxisu.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1982. godine, a pravosudni ispit položila je 1989. godine. Više od deset godina je radila u upravi i pravosuđu. Od 1999. godine bavi se pružanjem besplatne pravne pomoći izbeglicama iz BiH i Hrvatske i interno raseljenim licima i manjinskim grupama u Srbiji, najpre u Norveškom savetu za izbeglice a potom u Praxisu.

Tokom dugogodišnjeg rada u nevladinom sektoru, učestvovala je na brojnim konferencijama, seminarima i radionicama koje su imale za cilj unapređivanje i zaštitu ljudskih prava..

 

 

BIVŠI ČLANOVI

Tamara Lukšić-Orlandić, ekspertkinja za prava deteta
Predsednica Upravnog odbora Praxisa od juna 2016. do juna 2020.

Vladimir Ćurgus Kazimir, direktor Medijskog arhiva Ebart
Član Upravnog odbora Praxisa od juna 2016. do novembra 2018. godine.

Vesna Petrović, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava
Predsednica Upravnog odbora Praxisa od juna 2004. do juna 2016. godine.

Vladimir Đerić, advokat u advokatskoj kancelariji Mikijelj Janković & Bogdanović
Član Upravnog odbora Praxisa od juna 2004. do juna 2016. godine.

Jadranka Koceić, aktivistkinja za ljudska prava
Članica Upravnog odbora Praxisa od novembra 2007. do novembra 2013. godine.

Stojan Cerović, novinar nedeljnika "Vreme"
Član Upravnog odbora Praxisa od juna 2004. do marta 2005. godine.

Milena Gojković, direktorka Fonda za mikro razvoj
Članica Upravnog odbora Praxisa od maja 2005. do maja 2007. godine.

Ljuba Slijepčević, viša pravna savetnica u Praxisu
Članica Upravnog odbora Praxisa od juna 2004. do decembra 2006. godine.

Pročitano 14004 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action