Diskriminacija

četvrtak, 22. maj 2014.

Otvoreno pismo povodom izmena i dopuna niza pravosudnih zakona

Astra, Društvo sudija Srbije i Autonomni ženski centar, uz podršku 38 organizacija civilnog društva, uputili su Otvoreno pismo povodom izmena i dopuna niza pravosudnih zakona koji su po hitnom postupku, bez javne rasprave i bez konsultacija stručne javnosti, ušlu u skupštinsku proceduru, 8.maja 2014. godine.

Imajući u vidu značaj i efekte koje će predložene mere imati za građane Srbije, ove organizacije zahtevaju da se pravosudni zakoni po hitnom postupku povuku iz procedure i vrate nadležnom Ministarstvu radi sprovođenja javne rasprave.

Reč je o zakonima koji predstavljaju temelje pravosudnog sistema Srbije i stoga ove organizacije izražavaju zabrinutost zbog činjenice da neke od predloženih mera mogu dovesti do pravne nesigurnosti i nejednakosti građana pred zakonom čime će se ugroziti osnovno pravo građana na dostupnost pravne zaštite i produbiti ionako veliko nepoverenje u pravni sistem, pravnu državu i vladavinu prava u Srbiji.


Preuzmite: Otvoreno pismo

Pročitano 21620 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action