Pravno nevidljiva lica

Pravno nevidljiva lica su bez mogućnosti da vode život poput ostalih građana. To su lica koja nisu priznata kao subjekti prava, koja ne mogu sklopiti brak, koja su van sistema obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite. Nisu dobrodošla, nisu poželjna i sebe smatraju društveno isključenima – bez mogućnosti da utiču na takvo stanje. Ona su najmarginalizovanija i najugroženija društvena grupa, izložena raznim oblicima diskriminacije na svim poljima društvenog i kulturnog života.

  • 1
  • 2
  • 3

Pravno nevidljiva lica u Srbiji – i dalje bez rešenja

Pravno nevidljiva lica u Srbiji - država mora da preuzme odgovornost

Pravno nevidljiva lica u sedam slika

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action