Program statusnih i socioekonomskih prava

utorak, 26. januar 2016.

Olakšana prijava prebivališta za novorođenčad

U januaru 2016. godine stupile su na snagu odredbe Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupku prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i boravišta građana, prijavljivanju privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva, pasiviziranja prebivališta i boravišta, obrascima i načinu vođenja evidencije kojima se postupak prijave prebivališta za novorođenčad pojednostavljuje (Pravilnik) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, kojima se postupak za prijavu prebivališta za novorođenčad pojednostavljuje i olakšava.

Prema usvojenim dopunama Pravilnika, određivanje jedinstvenog matičnog broja građana za novorođeno dete čija su oba roditelja državljani Republike Srbije i imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi, smatra se prijavom prebivališta novorođenog deteta na adresi njegovih roditelja. Prijavu prebivališta novorođenog deteta čiji roditelji imaju različite adrese prijavljenog prebivališta, mogu da izvrše roditelji u zdravstvenoj ustanovi, popunjavanjem obrasca prijave prebivališta. Popunjen obrazac prijave se, nakon upisa novorođenog deteta u matičnu knjigu rođenih, elektronskim putem prosleđuje organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova po mestu u kome se vrši prijava, koja, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi, vrši prijavu prebivališta novorođenog deteta, dok se popunjen obrazac prijave prosleđuje toj organizacionoj jedinici radi unosa i čuvanja u elektronskoj evidenciji. Istovremeno, izmenama Zakona o republičkim administrativnim taksama propisano je oslobođenje od plaćanja takse za prijavu prebivališta novorođenog deteta, kao i oslobođenje od plaćanja takse za potvrdu o prijavi prebivališta novorođenog deteta.

Propisane dopune pojednostavljuju i skraćuju postupak prijave prebivališta za novorođenčad, roditeljima olakšavaju proceduru i što je najvažnije osiguravaju da veći broj dece u kraćem roku ima prijavljeno prebivalište što je preduslov za ostvarivanje drugih garantovanih prava.

Saopštenje objavljeno u sledećim medijima: Dijalog.net

Pročitano 21632 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action