Program statusnih i socioekonomskih prava

utorak, 22. mart 2016.

Evropska mreža za pitanja apatridije nastavlja sa kampanjom „Nijedno dete ne sme biti apatrid“

„Dete će biti registrovano odmah nakon rođenja i imaće od rođenja pravo na ime, pravo na sticanje državljanstva i koliko je to moguće, pravo da zna ko su mu roditelji i pravo na njihovo staranje.“

-Član 7 Konvencije o pravima deteta

 

Evropska mreža za pitanja apatridije nastavlja sa sprovođenjem kampanje „Nijedno dete ne sme biti apatrid“ u cilju podizanja svesti i promovisanja mera koje bi doprinele eliminisanju apatridije među decom.

Prijava deteta odmah nakon rođenja jedan je od preduslova da se izbegne apatridija među decom, što ujedno predstavlja i ključnu komponentu kampanje  #StatelessKids, ali i deo akcionog plana Ujedinjenih nacija za eliminisanje apatridije do 2024. godine.

Podsećamo da su Praxis i Evropski centar za prava Roma (ERRC), kao članice Evropske mreže za pitanja apatridije (ENS), početkom marta podnele inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o matičnim knjigama kako bi osporile odredbu Zakona koja matičarima omogućava da, izuzetno, odlože upis u matičnu knjigu radi provere odnosno utvrđivanja podataka za koje ocene da nedostaju u trenutku prijave rođenja deteta.

#StatelessKids kampanja i podneta inicijativa deo su aktivnosti trogodišnje pan-evropske strategije ENS-a koja ima za cilj da eliminiše apatridiju među decom. U okviru tih aktivnosti,  najavljujemo i predstojeći #StatelessKids Youth Congress, koji će se održati u Briselu u periodu od 11-13. jula 2016. godine. Kongres će okupiti 35 mladih aktivista uzrasta od 18-28 godina, koji žele da doprinesu borbi protiv apatridije među decom. Tokom kongresa, učesnici će o problemu apatridije razgovarati sa vodećim ekspertima i akademicima, predstavnicima UN agencija, članovima Evropskog parlamenta, kao i novinarima i stručnjacima iz oblasti komunikacija i javnog zagovaranja.

Ovaj trodnevni događaj omogućiće im da se upoznaju sa posledicama apatridije i steknu veštine potrebne da postanu mladi ambasadori, koji će širom Evrope podržavati #StatelessKids kampanju.

Više informacija o kongresu i načinu prijave, na sledećem linku.

Pročitano 16362 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action