Program statusnih i socioekonomskih prava

sreda, 19. oktobar 2016.

WeBLAN poziva države u regionu da spreče apatridiju

U Zagrebu je od 12. do 14. oktobra 2016. godine održana šesta regionalna konferencija WeBLAN-a, na kojoj su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija Vaša prava BiH, Praxis iz Srbije, Program građanskih prava KosovaUdruženje makedonskih mladih pravnika iz Makedonije, Pravni centar iz Crne Gore i Informativni pravni centar iz Hrvatske. Učesnici su imali priliku da predstave postignuća i izazove u oblasti zaštite ljudskih prava, razmene iskustva i razmatraju mogućnosti za dalju izgradnju kapaciteta WeBLAN-a. Pored toga, učesnici su izrazili zabrinutost zbog i dalje aktuelnih problema apatridije i u vezi s tim pozivaju države u regionu da preduzmu određene mere kako bi se sprečila apatridija, uzimajući u obzir sledeće preporuke:

  • uvesti posebnu proceduru za utvrđivanje statusa osoba bez državljanstva u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori te istu unaprijediti u BiH;
  • osigurati upis dece odmah po rođenju bez obzira na status roditelja;
  • sprečiti apatridiju među decom;
  • ojačati regionalnu saradnju država s ciljem pribavljanja ličnih dokumenata, upisa u matične evidencije i prevencije apatridije;
  • osigurati međusobno priznavanje javnih isprava;
  • intenzivirati napore na podizanju svesti ciljnih grupa o važnosti posedovanja ličnih dokumenata.

WeBLAN je neformalna mreža organizacija civilnog društva posvećena zaštiti, promociji i unapređenju ljudskih prava i socijalne inkluzije, prevenciji i smanjenju pojave apatridije na Zapadnom Balkanu i borbi protiv diskriminacije.

 

Više o osnivanju WeBLAN-a možete pročitati ovde.

 

 

Pročitano 13895 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action