Program statusnih i socioekonomskih prava

petak, 4. novembar 2016.

Gašenje neformalnog kolektivnog centra SRC Pionirski grad prinudnim iseljenjima

Prinudnim iseljenjem 6 porodica iz stambenih paviljona SRC Pionirski grad koje je izvršeno 2. novembra, iseljen je i poslednji stanovnik ovog neformalnog kolektivnog centra. Uprkos apelima i zagovaranjima da se iseljenja, u situacijama u kojima su nužna, sprovode u skladu sa potvrđenim međunarodnim standardima, poslednja iseljenja pratila su ista kršenja ljudskih prava kao i sva prethodna, koja su otpočela pre dve godine, na šta je Praxis već ukazivao.  

Osamdesetogodišnja B.S., izbeglica iz Hrvatske, poslednja je iseljena iz paviljona u kojem je  stanovala sa sinom, koji je celodnevno vodio brigu o njoj.  Na samom početku iseljenja njen sin je priveden, kako je navedeno, zbog burnog reagovanja i bojazni da će u većoj meri ugroziti javni red i mir, a službenice Centra za socijalni rad Rakovica su prihvatile izjavu B.S. da ne želi da u tom trenutku preuzmu brigu o njoj i smeste je u dom, nakon čega su napustile mesto iseljenja. Tako B.S. ostaje sama u paviljonu, dok se iseljenje sprovodi, najpre gašenjem vode i struje, zatim iznošenjem stvari iz prostorija, i naposletku izbijanjem vrata i prozora u svim prostorijama. Do samog kraja iseljenja B.S. nije napustila prostorije u kojima je do tada stanovala, niti ih je mogla samostalno napustiti. Medicinska pomoć joj je pružena dva sata od otpočinjanja iseljenja od strane službe hitne pomoći, nakon čega je privremeno hospitalizovana. 

U skladu sa specifičnim okolnostima slučaja, gde je prinudno iseljenje sprovedeno nad starom ženom, izbeglicom teškog zdravstvenog stanja, očigledno potpuno zavisnom od mera državne podrške, postavlja se pitanje šta su organi vlasti preduzeli ili predvideli da bi je zaštitili od gubitka prava na ljudsko dostojanstvo. Uprkos tome što praksa Evropskog suda za ljudska prava navodi da je odgovornost države u ovakvim situacijama veća nego inače, iseljenje je sprovedeno bez obezbeđivanja alternativnog smeštaja, bez stvarnog pružanja usluge socijalne zaštite i bez prisustva predstavnika Komesarijata za izbeglice, uz ekstremno ponižavajući tretman prema licu koje se iseljava i očigledno kršenje prava na ljudsko dostojanstvo.  

Međunarodni standardi u definisanju prava na odgovarajuće stanovanje jasno navode da iseljenje ne treba da dovede do beskućništva ili ugrožavanja ostalih ljudskih prava pojedinaca i predviđaju obavezu države da za iseljene osoba koje nisu u mogućnosti da se same staraju o sebi preduzmu sve odgovarajuće mere, koristeći maksimum svojih raspoloživih sredstava, i iseljenima obezbede adekvatne alternativne stanove, preseljenje ili pristup obradivoj zemlji. Republika Srbija je izbeglom, nesposobnom i starom licu propustila da obezbedi alternativni smeštaj, grubo prekršila svoje obaveze i to u trenutku kada aktivno sprovodi projekat Regionalnog stambenog zbrinjavanja izbeglica. 

Dodatno je zabrinjavajuće što su sva iseljenja iz neformalnog kolektivnog centra SRC Pionirski grad sprovođena na vrlo sličan način na koji je iseljana i B.S. uprkos brojnim ukazivanjima međunarodnih organa na propuste i obaveze Republike Srbije prilikom sprovođenja iseljenja. 

Kоmitеt Uјеdinjеnih nаciја zа еkоnоmskа, sоciјаlnа i kulturnа prаvа u zаklјučnim rаzmаtrаnjimа dоnеtim u mајu 2014. gоdinе pоzvао је Rеpubliku Srbiјu dа zbоg prinudnih isеlјеnjа i prаksе kоја је u suprоtnоsti sа оdrеdbаmа Međunarodnog pаktа o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, prеduzmе hitnе mеrе kоје ćе, izmеđu оstаlоg, оbеzbеditi prоcеdurаlnu zаštitu оnimа kојi bivајu isеlјеni а svе u sklаdu sа оdrеdbаmа iz Оpštih kоmеntаrа 4 i 7 оvоg Kоmitеtа .

Specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija za pravo na adekvatno stanovanje je u preliminarnom i konačnom izveštaju nakon posete Srbiji u maju 2015. godine istakla potrebu za donošenjem Zakona o stanovanju koji će biti u skladu sa međunarodnim pravom kojim se normiraju ljudska prava u oblasti stanovanja i nediskriminacije. Posebno je istakla da je zakonom potrebno osigurati zabranu prinudnih iseljenja  kao i definisati pravo na adekvatno stanovanje u skladu sa Opštim komentarom broj 4 Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava i obezbeđivati sprovođenje prinudnih iseljenja u skladu sa merama iz Opšteg komentara broj 7 Komiteta za ekonomska socijalna i kulturna prava. U preporukama Specijalne izvestiteljke se posebno ističe i obezbeđivanje prava na delotvorni pravni lek licima kojima preti evikcija. 

Kako su iseljenja iz neformalnog kolektivnog centra SRC Pionirski grad sprovođena uz očigledno kršenje obaveza Republike Srbije, još jednom pozivamo nadležne organe da obustave opisanu praksu prinudnih iseljenja i poštuju svoje obaveze, kao i da aktivnije rade na pronalaženju trajnog i održivog stambenog rešenja za ugrožena lica. 

Pročitano 16184 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action