Program statusnih i socioekonomskih prava

sreda, 7. jun 2017.

Početak sprovođenja projekta Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu

Od 1. juna 2017. godine Praxis sprovodi desetomesečni projekat Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu, a u okviru Projekta unapređivanja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave (WeBER), koji finansira Evropska unija, a sufinansira Kraljevina Holandija.

Osnovni cilj projekta je da učini transparentnim podatke o reformi javne uprave na lokalnom nivou, unapredi servisnu ulogu lokalnih organa uprave i informisanost građana o tome, da poboljša mehanizme saradnje jedinice lokalne samouprave sa građanima i organizacijama civilnog društva i doprinese tome da principi javne uprave budu snažnije ugrađeni u lokalne odluke i način pružanja usluga.

Tokom realizacije projekta, najznačajnije aktivnosti su usmerene na analizu procesa donošenja odluka i kreiranja politika na lokalnom nivou, monitoring primene Zakona o opštem upravnom postupku (ZUP), kampanju podizanja javne svesti, javno zagovaranje radi obezbeđivanja dosledne primene ZUP-a i objavljivanje izveštaja u kome će biti prikazani najznačajniji rezultati projektnih aktivnosti i formulisane preporuke za unapređenje procesa reforme javne uprave na lokalnom nivou.

Praxis će ostvarivati i promovisati ciljeve projekta u bliskoj saradnji sa Radio televizijom Kraljevo i Ibarskim novostima, kao i drugim medijima na lokalu.

Medijske objave: Ibarske novosti

                         RTV KV

 

Pročitano 16779 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action