Program statusnih i socioekonomskih prava

utorak, 27. maj 2014.

Isa - lice bez državljanstva

Najgore je kada nemate ličnu kartu (…) Milion puta sam se osećao drugačije zato što nemam dokumenta i sigurno je da me ljudi zbog toga drugačije vide. Ljudi se prema meni ponašaju kao da ne postojim ili kao da sam kriminalac.

Isa je rođen na Kosovu. Tokom sukoba 1999. godine, Isa beži u Srbiju. S obzirom da nije imao nijedan dokument kojim bi dokazao svoj identitet, Isa nije evidentiran kao interno raseljeno lice.

Svoj prvi dokument – izvod iz matične knjige rođenih – Isa je dobio 2013. godine kada je imao 29 godina, i to samo zahvaljujući novoj proceduri koja je uvedena 2012. godine. Do tog trenutka, Isa je bio pravno nevidljivo lice. Nije išao u školu niti je imao zdravstveno osiguranje. Izjave njegove vanbračne supruge i komšija su jedini dokaz o boravku koji poseduje.

Međutim, uprkos tome što je uspeo da registruje činjenicu svog rođenja, Isa je i dalje bez državljanstva. On ne može da stekne državljanstvo po ocu jer ni on nema državljanstvo (njegov otac rođen je u Makedoniji a od 1980. godine živi na Kosovu ali njegovo državljanstvo nikada nije zvanično registrovano) niti po majci (napustila ga je kada je imao samo dve nedelje a Isa ne zna da li je ona posedovala državljanstvo u trenutku njegovog rođenja). Bez državljanstva, Isa je lišen pristupa mnogim pravima.

“Ne mogu da se venčam, ne mogu da budem upisan kao otac svoje dece, ne mogu da posetim svoju porodicu na Kosovu. Ne mogu legalno da se zaposlim, ne mogu da primam socijalnu pomoć niti da se prijavim na zdravstveno osiguranje. Bez dokumenata i bez državljanstva kao i da ne postojite.“

Srbija trenutno nema postupak za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva kojim bi se regulisao Isin status. Jedina opcija koju Isa trenutno ima je da pokuša da dobije državljanstvo Srbije naturalizacijom. Nažalost on ne može da obezbedi pismeni dokaz o boravku, što je jedan od zahteva. Tako Isa ostaje u začaranom krugu suočen sa bezizlaznom situacijom.

"Plašim se policije zbog neposedovanja dokumenata. Nadam se da će mi budućnost biti bolja i drugačija i nadam se da ću dobiti državljanstvo. Verujem da bi mi tada bilo mnogo bolje jer bih mogao da živim bez straha."


Potpišite peticiju ovde.

Pročitano 18709 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action