Program statusnih i socioekonomskih prava

petak, 3. oktobar 2014.

Novi izveštaj Evropske mreže za pitanja apatridije otkriva šokantno kršenje ljudskih prava širom Evrope i poziva na hitne reforme

Evropska mreža za pitanja apatridije, mreža od 53 organizacije, objavila je danas izveštaj I dalje bez državljanstva, i dalje ugroženi – Zašto Evropa mora odmah da reaguje kako bi zaštitila lica bez državljanstva, koji sadrži svedočenja lica bez državljanstva iz 11 evropskih zemalja. Izveštaj otkriva šokantnu sliku pojedinaca koji žive na ulicama u siromaštvu i vakumu bez rešenja, očajnički tražeći da postanu deo društva, dok neki pak godinama žive u imigracionom pritvoru.

Izveštaj postavlja pitanje zašto se tako malo radi na zaštiti ovih lica, i daje preporuke za hitne reforme pozivajući države da sprovedu adekvatne zaštitne mere i postupke za regulisanje statusa lica bez državljanstva. Izveštaj sadrži 20 priča nastalih intervjuisanjem pojedinaca i jasno ukazuje koliko je neophodno da evropske vlade odmah reaguju.

Objavljivanje izveštaja poklapa se sa obeležavanjem šezdesetogodišnjice Konvencije o statusu lica bez državljanstva iz 1954. godine, kao deo šire kampanje koja okuplja veliki broj aktera. Kampanja će dostići vrhunac 14. oktobra 2014. godine kada će se širom Evrope organizovati akcije za borbu protiv apatridije.

“Lica bez državljanstva nisu izabrala da žive bez državljanstva i hitno im je potrebna naša pomoć kako ne bi godinama živeli u vakumu, suočeni sa pritvorom, siromaštvom i bez izgleda na rešenje problema. Ipak, rešenje je jednostavno i mnoge države bi trebalo da prate nedavni primer Ujedinjenog kraljevstva koje je utvrdilo mehanizam za identifikovanje i regulisanje statusa lica bez državljanstva. Ovakvo rešenje ne samo da omogućava državama da poštuju svoje međunarodne obaveze već im pruža strateško rešenje za lica bez državljanstva koja ionako nemaju gde da odu. U suprotnom, lica bez državljanstva će i dalje živeti u nepodnošljivim uslovima koji su opisani u izveštaju“ (Kris Neš, direktor Evropske mreže za pitanja apatridije).

Preuzmite izveštaj: I dalje bez državljanstva, i dalje ugroženi – Zašto Evropa mora odmah da reaguje kako bi zaštitila lica bez državljanstva


* Evropska mreža za pitanja apatridije (ENS) je mreža nevladinih organizacija, akademskih inicijativa i eksperata i ekspertkinja koji su posvećeni rešavanju problema apatridije u Evropi. Sa sedištem u Londonu, ENS predstavlja koordinaciono telo i stručni resurs organizacijama širom Evrope koje rade ili dolaze u kontakt sa licima bez državljanstva. Mreža trenutno ima 53 članice u preko 30 evropskih zemalja.

Pročitano 13177 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action