Program statusnih i socioekonomskih prava

utorak, 14. oktobar 2014.

Praxis, zajedno sa 50 organizacija civilnog društva, poziva zemlje članice EU da ispune svoje obećanje i zaštite lica bez državljanstva

Danas će Evropska mreža za pitanja apatridije (ENS) koju predstavlja više od pedeset organizacija civilnog društva širom Evrope, uključujući Praxis, predati peticiju članovima Evropskog parlamenta pozivajući evropske lidere i liderke da zaštite lica bez državljanstva tako što će ratifikovati Konvenciju Ujedinjenih nacija o statusu lica bez državljanstva i obavezati se da će uspostaviti sistem mera zaštite i uvesti proceduru za regulisanje statusa lica bez državljanstva.
 
Peticija se poklapa sa šezdesetogodišnjicom Konvencije o statusu lica bez državljanstva iz 1954. godine, kao deo šire kampanje koja okuplja veliki broj aktera koji će uticati na Evropsku uniju da ispuni obećanje dato 2012. godine da će sve države članice Evropske unije pristupiti Konvenciji o statusu lica bez državljanstva iz 1954. godine. U okviru kampanje za zaštitu lica bez državljanstva, organizovaće se akcije u Belgiji, Mađarskoj, Irskoj, Italiji, Poljskoj, Slovačkoj i drugim zemljama.
 
Kao deo kampanje za zaštitu lica bez državljanstva u Evropi, ENS je pripremila izveštaj I dalje bez državljanstva, i dalje ugroženi – Zašto Evropa mora odmah da reaguje kako bi zaštitila lica bez državljanstva, koji sadrži svedočenja lica bez državljanstva.
 
“Suviše dugo su lica bez državljanstva u Evropi bila izložena kršenju ljudskih prava bez mogućnosti da pristupe pravdi. Sada je trenutak da se ovaj problem reši jednom za svagda”, kaže Kris Neš, direktor Evropske mreže za pitanja apatridije. “Lica bez državljanstava godinama žive u neizvesnosti i siromaštvu, a rešenje je jednostavno. Ratifikovanje konvencija je bitan prvi korak koji je većina zemalja Evropske unije već preduzela ali mora biti praćen uvođenjem postupka za identifikovanje i regulisanje statusa lica bez državljanstva, koji je ključan u pomoći ovim licima da ponovo izgrade svoje živote”.
 
 
* Evropska mreža za pitanja apatridije (ENS) je mreža nevladinih organizacija, akademskih inicijativa i eksperata i ekspertkinja koji su posvećeni rešavanju problema apatridije u Evropi. Sa sedištem u Londonu, ENS predstavlja koordinaciono telo i stručni resurs organizacijama širom Evrope koje rade ili dolaze u kontakt sa licima bez državljanstva. Mreža trenutno ima 53 članice u preko 30 evropskih zemalja.

Pročitano 7538 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action