Program statusnih i socioekonomskih prava

sreda, 10. decembar 2014.

Saopštenje Praxisa povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Danas se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava i 66 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Ovaj dan bi trebalo da nas podseti da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima, ali i na one čija su ljudska prava ugrožena i kojima je zaštita neophodna.

Tim povodom, želimo posebno da ukažemo na položaj izbeglica i interno raseljenih lica smeštenih u nepriznatom Kolektivnom centru „Pionirski grad“. Trenutno se sprovode iseljenja 63 lica, koja će biti aktuelna i tokom zimskog perioda, što je u suprotnosti sa međunarodnim standardima, na čije poštovanje se Srbija obavezala. Iseljavaju se deca, samohrani roditelji, stariji, nezaposleni, socijalno ugroženi i osobe lošeg zdravstvenog stanja, koji su u stalnom strahu i nesigurnosti, bez trajnog i održivog rešenja. Zabrinjavajuće je potpuno odsustvo razumevanja i volje nadležnih institucija da spreče beskućništvo, koje je za neke od njih jedino izvesno. Vlasti smatraju da su iseljenja sada neizbežna, a da će biti prilika za konačno rešavanje stambenog pitanja u budućnosti.

Zato na današnji dan pozivamo vlasti da hitno obustave iseljenja tokom zimskog perioda i pronađu trajno i održivo rešenje za izbegla i interno raseljena lica, kojima preti beskućništvo.

Pročitano 27586 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action