Praxis Watch

petak, 21. oktobar 2016.

Bez rešenja za interno raseljena lica u socijalnim stanovima u Kraljevu

Problemi sa kojima se suočavaju korisnici socijalnih stanova u naselju Beranovac u Kraljevu, izgrađenih radi rešavanja stambenih potreba interno raseljenih lica, donacijom organizacije HELP - Hilfe Zur Selbsthilfe e.V. – Misija u Republici Srbiji,  još uvek nisu ni blizu rešenja. 

Naime, nakon isteka roka od tri godine u kom su interno raseljena lica, prethodno stanovnici kolektivnih centara, živela besplatno u socijalnim stanovima u Kraljevu, opštinska stambena agencija (OSA) je propisala da korisnici socijalnih stanova moraju da obezbede minimum 75 evra u dinarskoj protivvrednosti po članu domaćinstva. Pri tom, u ugovorima koje je OSA ponudila stanarima predviđena je mesečna obaveza na ime stanarine u iznosu od 1,20 evra po metru kvadratnom. Imajući u vidu da određen broj stanara ne ostvaruje prihode, ili su korisnici penzija, socijalnih davanja ili privremene naknade za nezaposlena lica sa Kosova, za mnoge od njih je ispunjenje ugovornih obaveza bilo neostvarivo. Odbijanjem da pristupe nepovoljnim ugovorima stanovnici socijalnih stanova su izgubili pravni osnov stanovanja i tuženi su 2013. godine od strane OSA. Tužbe za iseljenje podnete su protiv 33 interno raseljene porodice, a sudski postupci nisu ni blizu okončanja. 

U međuvremenu, tuženi stanari su se obraćali mnogobrojnim državnim organima sa molbom da se  nastala situacija prevaziđe uzimajući u obzir realne prilike i naročito socijalne potrebe interno raseljenih porodica koje žive u spornim stanovima. Ni država ni Grad Kraljevo u svojstvu korisnika predmetnih stanova očito nisu pronašli interes da problem sagledaju u širem kontekstu zaštite prava interno raseljenih lica zbog čega se nije otišlo dalje od vođenja dugotrajne građanske parnice. 

U svetlu takvih okolnosti, stanari socijalnih stanova već tri godine žive u neizvesnosti i stalnom strahu od iseljenja. Osim toga, prinuđeni su da se svakodnevno suočavaju sa mnogobrojim preprekama u pristupu pravima izazvanim činjenicom da ne mogu da produže boravak na adresama na kojima faktički borave.

 

Pročitano 14056 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action