Praxis Watch

petak, 3. februar 2017.

Razmenjujemo iskustva o dečjim, ranim i prinudnim brakovima sa MUP-om Crne Gore i Centrom za romske inicijative

Početkom februara 2017. godine, posetili su nas predstavnici/e Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Centar za Romske Inicijative radi razmene iskustava o mehanizmima prevencije i eliminacije dečjih, ranih i prinudnih brakova. 

Poseta Praxisu deo je studijske posete Beogradu, koju je organizovao Centar za romske inicijative u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore, kao deo projekta „Koordinisanim delovanjem do suzbijanja nasilja i dečjih brakova u romskoj i egipćanskoj zajednici” koji se sprovodi u saradnji sa predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori i uz finansijsku podršku EU. Ovaj program je deo višegodišnje regionalne inicijative koja za cilj ima unapređenje zaštite dece od nasilja i socijalnu inkluziju dece sa smetnjama u razvoju, koju sprovode UNICEF, European Disability Forum - EDF, EU, i vlada sedam zemalja u procesu pridruživanja EU.

Cilj studijske posete bio je razmena znanja i iskustava u vezi sa dečjim, ranim i prinudnim brakovima za potrebe izrade „Smernica za postupanje i procesuiranje slučajeva prinudnih brakova u romskim i egipćanskim zajednicama za potrebe policije, centara za socijalni rad, škola, sudova i domova zdravlja" u Crnoj Gori. 

Za razliku od Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, koje je pokazalo spremnost da reaguje na pojavu dečjih, ranih i prinudnih brakova, u Srbiji je i dalje primetno odsustvo institucionalne volje da se odgovorno bavi ovim problemom. 

Pročitano 10641 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action