Praxis Watch

ponedeljak, 21. septembar 2015.

Evropska mreže za pitanje apatridije sprovodi kampanju "Nijedno dete ne sme biti apatrid"

Evropska mreža za pitanja apatridije (ENS), koja predstavlja više od 50 organizacija civilnog društa iz Evrope, predvodi novu kampanju: ‘Nijedno dete ne bi trebalo da bude apatrid’ kojom želi da podigne svest o postojanju problema i promoviše pozitivna rešenja.

ENS je, u okviru kampanje, objavila novi izveštaj Nijedno dete ne sme biti apatrid, koji otkriva da hiljade dece odrasta bez osnovne zaštite koje državljanstvo pruža građanima zbog nedostataka u zakonima o državljanstvu i zakonima koji regulišu postupke za upis u matične knjige. Izveštaj koji se oslanja na opsežnu analizu zakona o državljanstvu u svih 47 država članica Saveta Evrope, iznosi zabrinjavajuće detalje o problemima i daje niz preporuka za rešavanje, a na kraju i iskorenjivanje apatridije među decom u Evropi.

Za više informacija, videti saopštenje: Kampanja "Nijedno dete ne sme biti apatrid" Evropske mreže za pitanje apatridije

Pročitano 20712 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action