Ostali izveštaji

ponedeljak, 2. jul 2018.

Vodič za praktičare u zajednici: dokazivanje državljanstva i drugih oblika pravnog identiteta

Inicijativa za pravdu Fondacije za otvoreno društvo i Namati, u saradnji sa UNHCR-om, izradili su Vodič za praktičare u zajednici: dokazivanje državljanstva i drugih oblika pravnog identiteta. Ovaj vodič je razvijen kao odgovor na sve veće mogućnosti za praktičare u zajednici da pomognu pojedincima i zajednicama koji se suočavaju sa problemom nedostatka dokaza o državljanstvu i drugim oblicima pravnog identiteta. 

Danas, 1,1 milijarda ljudi širom sveta ne poseduju dokumenta o svom pravnom identitetu. Bez njih, oni ne mogu da glasaju, pristupe pravu na zdravstvenu zaštitu, da idu u školu – i nalaze se u riziku od apatridije. Čitave zajednice, a posebno oni siromašni i pripadnici manjinskih grupa, mogu se suočiti sa neposedovanjem dokumenata, čime ostaju pravno i politički nevidljivi. Neposedovanje efektivnog državljanstva sprečava milione ljudi da ostvare svoja prava i svoj pun potencijal.

Nažalost, pribavljanje ličnih dokumenata može biti teško ili čak nemoguće. Iako bi, u teoriji, vlade trebalo da obezbede dokumenta svojim državljanima, ovaj proces je u praksi komplikovan zbog birokratije, udaljenih službi ili čak diskriminacije od strane nadležnih službenika.

Na osnovu iskustava stečenih u desetinama sprovedenih projekata širom sveta, ovaj vodič nudi instrukcije za uspostavljanje parapravnih ili drugih programa u zajednici s ciljem da se pomogne ljudima da pribave lična dokumenta. Kao osnovni alat za praktičare, vodič koristi studije slučaja, infografike i kopije formulara, vodeći tako korisnika kroz proces dokazivanja državljanstva i drugih oblika pravnog identiteta.

Praxis je uzeo aktivno učešće u procesu izrade vodiča. Izvršna direktorka Praxisa Ivanka Kostić učestvovala je u dvodnevnoj radionici na temu ličnih dokumenata, državljanstva i pripadajućih prava koja je održana u Londonu u avgustu 2017. godine i tom prilikom dala je komentare i preporuke, i podelila iskustva Praxisa u ovoj oblasti. Praxis je takođe dostavio i pisane komentare na finalnu verziju vodiča.

Pročitano 9177 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action