Umrežavanje

petak, 8. januar 2016.

Studenti Univerziteta u Hong Kongu posetili Praxis

Dana 5. januara 2016. godine, Praxis je posetilo 33 studenta Univerziteta u Hong Kongu, članova organizacije Svetski univerzitetski servis (World University Service, The University of Hong Kong Branch - WUSHKUB). U fokusu delovanja WUSHKUB nalazi se promocija kulturne razmene, ljudskih prava, aktuelnih političkih tema i jednakih mogućnosti za sve.

Predstavnici Praxisa su studentima predstavili stanje ljudskih prava u Srbiji i probleme sa kojima se najugroženije grupe suočavaju. Studenti su naročito bili zainteresovani za međunacionalne odnose u regionu, rodnu ravnopravnosti, položaj Roma i odnose Srbije i Kosova.

Studenti su nas upoznali sa stanjem ljudskih prava etničkih manjina i stanjem u pogledu rodne ravnopravnosti u Hong Kongu. Naime, 95% stanovnika Hong Konga čine Kinezi, a 5% stanovnika čine nacionalne manjine (Indusi, Pakistanci, Indonežani, Japanci i Tajlanđani). Najveća socijalna distanca postoji prema Indusima i Indonežanima zbog boje njihove kože. Takođe, u Hong Kongu živi približno 10.000 izbeglica iz Sirije i drugih bliskoistočnih zemalja čiji su osnovni problemi neadekvatni uslovi života, nedostatak hrane, nemogućnost ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite i zaposlenja.

Kada je reč o položaju žena u Hong Kongu, u poslednjih 100 godina došlo je do značajne promene u percepciji položaja žene u društvu – dok su ranije žene uglavnom identifikovane kao majke i nositeljke uloge brige o deci, mužu i domaćinstvu (čemu je u velikoj meri doprinela konfučijanska filozofska tradicija u okviru koje je dužnost žene da bude podređena muškarcu), danas je preovlađujuća slika emancipovane žene - samostalne, obrazovane i zaposlene. Ipak, žene u Hong Kongu su i dalje nedovoljno prisutne na rukovodećim i funkcionerskim pozicijama, kao i u organima izvršne vlasti, usled čega žene bivaju isključene iz procesa donošenja odluka.

Iako se ove dve zemlje nalaze na dva različita kontinenta, različitog su stepena ekonomske razvijenosti i poseduju drugačije kulutrno-istorijsko nasleđe, u razgovoru sa studentima smo došli do zaključka da su problemi sa kojima se suočavamo slični i da je potrebno dodatno unaprediti položaj žena, nacionalnih manjina, izbeglica i drugih marginalizovanih grupa, u cilju izgradnje ravnopravnog i tolerantnog društva.

Pročitano 11144 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action