Umrežavanje

subota, 1. januar 2005.

Saradnja sa Američkim komitetom za izbeglice (ARC)

U januaru 2005. godine Praxis je uspostavio blisku saradnju sa terenskim kancelarijama ARC-a i započeo sa planiranjem poseta zajedničkih mobilnih timova (Go & Inform Visits - GIV) raznim mestima na jugu Srbije gde su smeštena interno raseljena lica. Mandat ARC-a uključuje i rekonstrukciju kuća za povratnike na Kosovo. Praxis se složio da redovno učestvuje u GIV posetama u svrhu pružanja pravne pomoći, informisanja i savetovanja IRL. Prva ovakva poseta bila je 1. februara, kada su Praxis i CRP Kosovo posetili IRL u Novom Pazaru. Sledila je poseta Bujanovcu, takođe u februaru i poseta Svilajncu u martu.

Pročitano 9228 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action