Umrežavanje

sreda, 10. jun 2009.

Praxis je potpisao Memorandum o razumevanju sa Centrom za istraživanje građanskog društva iz Makedonije

U junu 2009. godine, Praxis i Centar za istraživanje građanskog društva iz Makedonije, potpisali su Memorandum o razumevanju sa ciljem da uspostave blisku saradnju u pogledu pružanja pravne pomoći i zaštite prava raseljeničke populacije i pripadnika romske nacionalne manjine u Srbiji i Makedoniji.

Centar za istraživanje građanskog društva je nevladina organizacija osnovana 1997. godine sa ciljem da doprinese jačanju i unapređenju društva koje se zasniva na čvrstim građanskim osnovama, poštovanju ljudskih prava i principima vladavine prava. Centar pruža besplatnu pravnu, tehničku, konsultantsku i drugu pomoć građanima, izbeglicama, nevladinim organizacijama i institucijama, kako lokalnim tako i stranim, u njihovim nastojanjima da sprovedu aktivnosti u domenu građanskog društva i vladavine prava.

Bliska saradnja Praxisa i Centra za istraživanje građanskog društva ima za cilj da doprinese priznavanju raseljeničke populacije i pripadnika romske nacionalne manjine pred zakonom, kao i da im omogući ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, bez diskriminacije.

Pročitano 9463 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action