Umrežavanje

petak, 20. jul 2007.

Praxis je postao član ERIO mreže

U julu 2007. Praxis je postao član ERIO (European Roma Information Office) mreže, i time prihvatio njene ciljeve i obavezao se da pruža pomoć romskoj populaciji u poboljšanju kvaliteta njihovog života, smanjenju siromaštva i stepena socijalne ugroženosti.

ERIO je međunarodna organizacija, osnovana 2003. godine, koja se bavi javnim zagovaranjem i podstiče političku i javnu diskusiju o pitanjima koja se tiču romske populacije tako što informiše institucije Evropske unije, romske građanske organizacije, vladine institucije i međuvladine organe. ERIO sarađuje sa širokom mrežom organizacija i bori se protiv rasne diskriminacije i isključenosti romske populacije iz društva putem podizanja svesti javnosti, lobiranjem i razvojem strategije.

Kao član ERIO mreže, Praxis će informisati ERIO o svojim aktivnostima vezanim za romsku populaciju i preprekama na koje ta populacija nailazi u pristupu svojim osnovnim pravima. Praxis će takođe sarađivati i razmenjivati informacije sa drugim članovima mreže u vezi sa sprovođenjem aktivnosti i ostvarenjem sveobuhvatnog cilja ERIO mreže.

Pročitano 9283 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action