Umrežavanje

ponedeljak, 25. decembar 2006.

Praxis je potpisao Memorandum o razumevanju sa Pokretom za mir, razoružanje i slobodu (MPDL)

MPDL je španska nevladina organizacija koja promoviše i pomaže održiv povratak u Republiku Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru i na Kosovo. MPDL se bavi pružanjem pravne i socijalne pomoći izbeglicama, povratnicima i raseljenim licima.

Praxis i MPDL su uspostavili blisku saradnju s ciljem da se olakša proces dobrovoljnog povratka izbeglih i raseljenih lica, da se podrže programi stabilizacije za pripadnike manjina, kao i da zajedno rade na procesu lokalne integracije, kako u Srbiji tako i na Kosovu.

Pročitano 9237 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action