Praxis Means Action

Avgust 2011.

 

Nevladina organizacija Praxis osnovana je u junu 2004. godine preuzevši Projekat građanskih prava od Norveškog saveta za izbeglice koji je ova organizacija sprovodila u regionu od 1996. godine, a u Srbiji od 1997. godine. Uz finansijsku pomoć Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške, Praxis je nastavio da se zalaže za prava ciljnih grupa – izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji – putem pravnih lekova i javnog zagovaranja, promovisanja vrednosti civilnog društva i podizanja svesti javnosti o problemima sa kojima se suočavaju.

Cilj Projekta građanskih prava (PGP) bila je pravna zaštita izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine (BiH) i interno raseljenih lica (IRL) sa Kosova kako bi im se omogućio pristup ljudskim pravima na jednakoj osnovi, bez diskriminacije i pomoglo da donesu odluku o trajnom rešenju za sebe i svoje porodice.

Tokom proteklih sedam godina, aktivnosti Praxisa u oviru PGP-a odnosile su se pre svega na pružanje besplatne pravne pomoći, informisanje i savetovanje izbeglica i interno raseljenih lica u vezi sa pitanjima pristupa pravima u zemlji ili mestu porekla, odnosno izbeglištva ili raseljeništva, a koja se uglavnom tiču pristupa dokumentima, imovinskim i drugim socio-ekonomskim pravima. Istovremeno, neodvojive od pravne pomoći bile su aktivnosti javnog zagovaranja za uklanjanje sistemskih prepreka u pristupu pravima, promenu i usklađivanje prakse nadležnih organa i sprečavanje daljeg kršenja prava ciljnih grupa.

Film o aktivnostima Praxisa možete preuzeti OVDE

Pročitano 17525 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action